Wójt Gminy Gorzyce informuje, że powołał Gminną Komisję ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych na terenie Gminy Gorzyce na skutek powodzi  tj „zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących oraz zalania terenów wskutek deszczu nawalnego” w okresie od 18.05.2019 roku do 31.05.2019 roku.

 

 

szacowanie strat

 

Do pobrania: Wniosek producenta rolnego o oszacowanie strat

e-max.it: your social media marketing partner