strona wałyPrzedstawiciele Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy monitorowali stan realizacji modernizacji wałów powodziowych realizowanych w ramach projektu Wisła – etap 2.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do udziału w wizytacji najważniejszej przeciwpowodziowej inwestycji realizowanej na terenie gmin: Gorzyce, Radomyśl nad Sanem i Zaleszany zaprosił przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Biura Koordynacji Projektu we Wrocławiu, dyrektorów i kierowników bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację projektu oraz przedstawicieli samorządów.

Delegacja miała okazję zobaczyć postępy prowadzonych prac. Roboty budowlane rozpoczęły się końcem marca. Obecnie na terenie Zalesia Gorzyckiego realizowany jest pierwszy etap prac, obejmujący budowę przesłony przeciwfiltracyjnej o głębokości 8 metrów.

Spotkanie zwieńczyła konferencja, na której przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informowali o stanie realizacji kontraktów współfinansowanych przez Bank Światowy i Bank Rozwoju Rady Europy.

Berina Uwimbabazi odpowiadająca z ramienia Banku Światowego za koordynowane inwestycji, dziękowała władzom rządowym, wojewódzkim i samorządowym oraz wszystkim instytucjom i firmom zaangażowanym w projekt. - Cały czas patrzymy na państwa, jako przodowników, którzy jako pierwsi będą realizować te kontrakty, chciałabym podziękować państwu za pracę, ale też prosić o dołożenie wszelkich wysiłków w powodzenie tego przedsięwzięcia. Koordynatorka zwróciła również uwagę, na sprawy społeczne obejmujące między innymi wypłatę odszkodowań. – Naszym celem jest, by każdy właściciel nieruchomości zajętej pod inwestycje po zakończeniu inwestycji był przynajmniej w tej samej sytuacji, jak przed jej rozpoczęciem, albo nawet lepszej sytuacji – informowała Berina Uwimbabazi.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. starosta Jerzy Sudoł i wójt Gorzyc Leszek Surdy. Samorządowcy zgodnie podkreślali znaczenie inwestycji dla regionu. – Modernizacja wałów przeciwpowodziowych z zlewni Wisły i Sanu, a także wałów na Trześniówce i Łęgu da naszym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, a firmom możliwości rozwoju. Te inwestycje są szczególnie ważne z punktu widzenia gospodarczego naszych gmin – podkreślał wójt Leszek Surdy.

„Wisła Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie” – to nazwa projektu realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Realizacja projektu wynika z konieczności zwiększenia aktualnego stopnia ochrony przeciwpowodziowej powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego  na obszarze ok. 9 750 ha zamieszkałym przez niemal 19 tys. osób. Na terenie tym usytuowane jest ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarczych, 11 obiektów biurowych, 3 sakralne, 10 handlowo - usługowych, 3 ochrony zdrowia, 6 oświatowo-kulturalno- sportowych, 19 przemysłowych, 4 obiekty techniczno-łącznościowe, a także pomniki i cmentarze.

Roboty budowlane o wartości niemal 75 mln zł polegać będą podwyższeniu, poszerzeniu i wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej na czterech odcinkach istniejących wałów przeciwpowodziowych Wisły, Sanu i Łęgu na łącznej długości 16,264 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest kolejnym projektem zrealizowanym przez RZGW w Rzeszowie ze środków budżetu państwa, Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W roku ubiegłym zostały zakończone roboty budowlane związane z modernizacją 10-cio kilometrowego odcinka prawostronnego obwałowania Wisły na terenie miasta Tarnobrzega.

e-max.it: your social media marketing partner