lopatyW poniedziałek przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oficjalnie przekazali plac budowy firmie Ekomel, która do końca grudnia 2020 roku ma zmodernizować wały przeciwpowodziowe.

„Wisła Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie” – to nazwa projektu realizowanego przez rzeszowski Zarząd Gospodarki Wodnej.

W poniedziałek podczas uroczystego przekazania palcu budowy, symbolicznego wbicia łopat pod inwestycje dokonali m.in. minister Grzegorz Witkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, wojewoda Ewa Leniart, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Przemysław Daca, parlamentarzyści – Janina Sagatowska, Bogdan Rzońca, Zbigniew Chmielowiec, Rafał Weber, a także gospodarz terenu wójt gminy Gorzyce – Leszek Surdy i sołtys Zalesia Gorzyckiego – Anna Wicińska.

- Dla mieszkańców naszej gminy to bardzo ważna inwestycja. Chciałbym, aby nasi mieszkańcy już nigdy więcej nie doświadczyli skutków powodzi, czy podtopień. Podwyższenie wałów okalających najbardziej newralgiczne rzeki przepływające przez nasz teren, da nam w końcu poczucie bezpieczeństwa – podkreślał wójt Leszek Surdy

Realizacja projektu wynika z konieczności zwiększenia aktualnego stopnia ochrony przeciwpowodziowej powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego  na obszarze ok. 9 750 ha zamieszkałym przez niemal 19 tys. osób. Na terenie tym usytuowane jest ponad 7 tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarczych, 11 obiektów biurowych, 3 sakralne, 10 handlowo - usługowych, 3 ochrony zdrowia, 6 oświatowo-kulturalno- sportowych, 19 przemysłowych, 4 obiekty techniczno-łącznościowe, a także pomniki i cmentarze.

Roboty budowlane o wartości niemal 75 mln zł polegać będą podwyższeniu, poszerzeniu i wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej na czterech odcinkach istniejących wałów przeciwpowodziowych Wisły, Sanu i Łęgu na łącznej długości 16,264 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest kolejnym projektem zrealizowanym przez RZGW w Rzeszowie ze środków budżetu państwa, Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W roku ubiegłym zostały zakończone roboty budowlane związane z modernizacją 10-cio kilometrowego odcinka prawostronnego obwałowania Wisły na terenie miasta Tarnobrzega.

 

e-max.it: your social media marketing partner