INFORMACJA

 

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 2/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla na terenie Gminy Gorzyce w dniu 24 lutego 2019 r. odbędą się wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczącego zarządu osiedla oraz zarządu osiedla.

Wzory dokumentów znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzyce
w zakładce WYBORY/WYBORY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY.

Informacji na temat wyborów udziela Ewa Dul, podinspektor ds. obsługi organów kolegialnych, pok. nr 8, tel. 15 836 20 75 w. 17-informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj. 730-1530.

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner