światełko 18Harcerze i zuchy z 8 DH im. Szarych Szeregów i 12 GZ Mega Brysie to ambasadorzy światła betlejemskiego.

Julia Konopka, Milena Furtak, Aleksandra Komada oraz Nikola Latawiec z Gorzyc uczestniczyły w przekazaniu światła betlejemskiego ofiarowanego polskim harcerzom przez słowackich druhów. Przekazanie światła odbyło się w mieście Svit. Każda z drużyn harcerskich światełko pokoju przywiozła do swojej miejscowości, by dalej przekazywać go do instytucji, firm, a przede wszystkim mieszkańców.

Światełko pokoju harcerze ofiarowali również wójtowi gminy Gorzyce. Betlejemski płomień wójt Leszek Surdy odebrał od Julii Konopki, Oliwii Sułek Bartosza Piwowara oraz opiekunki harcerzy Beaty Kocur.

Historia betlejemskiego światełka

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

e-max.it: your social media marketing partner