01 baner PGW WPProjekt Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń w związku z realizacją zadania pn.: San III

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawia wszystkim zainteresowanym Projekt Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń w związku z realizacją zadania pn.: San III - Rozbudowa lewego wału rzeki San w km  0+000 – 4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie”

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły,

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (PGW WP RZGW w Rzeszowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 - Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.D – Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu, Kontrakt 3D.1 - Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. „San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie” (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ od dnia 14.12.2018r. do dnia 02.01.2019r. (włącznie), w siedzibie:

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-109 Rzeszów, w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00,
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Nadzór Wodny Tarnobrzeg, ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg, w dniach roboczych od godziny 7:00 do 15:00,

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach roboczych od 14.12.2018r. do 02.01.2019r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Rzeszowie (osoba do kontaktu: Dominika Żurawska, tel. +48 17 853 74 41).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniu 03.01.2019 r. o godzinie 16:00 w auli Domu Kultury we Wrzawach, Wrzawy 486, 39-432 Gorzyce odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie tego spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Gazeta Codzienna NOWINY - czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Rzeszowie i Nadzorze Wodnym w Tarnobrzegu oraz Urzędach Gmin w Gorzycach i Zaleszanach, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 

Do pobrania:

 

Załączniki: 

SAN III PPNIP.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4.pdf

Załącznik nr 5 - arkusz 1.pdf

Załącznik nr 5 - arkusz 2.pdf

Załącznik nr 5 - arkusz 3.pdf

Załącznik nr 5 - arkusz dodatkowy 1.pdf

Załącznik nr 5 - arkusz dodatkowy 2.jpg

Załącznik nr 6.pdf

 

Appendix:

SAN III LARAP.pdf

Appendix No. 1.pdf

Appendix No. 2.pdf

Appendix No. 3.pdf

Appendix No. 4.pdf

Appendix No. 5 - additional sheet 1.pdf

Appendix No. 5 - additional sheet 2.jpg

Appendix No. 5 - sheet 1.pdf

Appendix No. 5 - sheet 2.pdf

Appendix No. 5 - sheet 3.pdf

Appendix No. 6.pdf

e-max.it: your social media marketing partner