przpoTrzsn2018Ponad 10 milionów złotych kosztowała budowa przepompowni i rozbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Trześniówki.

 

Dzisiaj w obecności prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie Przemysława Dacy, wicewojewody – Lucyny Podhalicz, prezydenta Tarnobrzega – Dariusza Bożka, wójta gminy Gorzyce – Leszka Surdego, dyrekcji i kierownictwa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz wykonawców uruchomiono nową przepompownię.

- Zakończyliśmy jeden z pierwszych etapów inwestycji, która ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w tym regionie. To niezwykle ważna inwestycja. Trześniówka, która stanowi prawostronny dopływ Wisły, wielokrotnie powodowała wysokie straty powodziowe, między innymi w Tarnobrzegu i gminie Gorzyce. Wał i nowo wybudowania przepompowania przyczynią się do zwiększenia odporności tych obszarów na niekorzystne zmiany klimatyczne oraz ochronią ludzi i ich gospodarstwa - mówiła Małgorzata Wajda, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

- Mieszkańcy tego regionu mogą czuć się bezpieczniej – zapewniał prezes Przemysław Daca. Na tym terenie do dopiero początek naszych inwestycji, robimy wszystko, aby powódź z 2010 roku już się nie powtórzyła – podkreślał szef Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie.

- Racjonalna gospodarka wodą jest potrzebna nie tylko, by zapobiegać powodziom, ale też, aby wody nam w przyszłości nie zabrakło - dodała wicewojewoda.

Wójt Gorzyc Leszek Surdy przedstawicielom władz rządowych, wojewódzkich i zarządowi Polskich Wód podziękował za inwestycję. – Przepompownia i podwyższone wały to jedna z pierwszych inwestycji realizowanych na naszym terenie. Za chwilę rozpoczną się kolejne, czyli zadania Trześniówka VII, San III, Wisła II i Łęg IV są one strategiczne z punktu bezpieczeństwa mieszkańców, ale i rozwoju naszej gminy. Takich dużych nakładów na gospodarkę wodną nie było tutaj od przełomu XIX i XX wieku. Te inwestycje ochronią naszych mieszkańców, ale i dają gwarancję pracy w rozwijających się w strefie firm, w których pracuje obecnie ponad 4 tys. osób.

Wały i przepompownię poświęcił ks. Wiesław Piś, proboszcz parafii w Trześni.

Zadanie pn. „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646 – 7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś, miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m. Trześń, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie” realizowane jest przez RZGW w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”.

 

e-max.it: your social media marketing partner