I n f o r m a c j a

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie działa bezpłatny, całodobowy numer informacyjno – koordynujący 987 dla Wojewódzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Z numeru mogą korzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym z terenu województwa podkarpackiego. Pod ten numer telefonu ponadto można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie potrzebującej.

nr tel. 987

Wykaz schronisk dla bezdomnych :

Lp. Miejscowość Pełna nazwa Adres / telefon

1.

Sandomierz

Schronisko dla mężczyzn

CARITAS

27-600 Sandomierz

ul. Trześniowska 13

tel. 15 644 55 85

2.

Dębica

Schronisko dla mężczyzn

im. Św. Brata Alberta

 

39-200 Dębica

ul. Słoneczna 1

tel. 14 670 44 71

3.

Gorzyce

Schronisko dla Bezdomnych

Kobiet

39-432 Gorzyce

ul. Sandomierska 84 a

tel. 15 836 21 51

  

Potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych należy zgłaszać pracownikom  socjalnym  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Gorzycach tel. 15 836 23 25.

e-max.it: your social media marketing partner