informacja armir„Wnioski na rozpoczęcie działalności pozarolniczej można składać tylko do 13 listopada br. W tym dniu Biura Powiatowe Agencji czynne będą do godziny 19.00.

Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem jest opublikowana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r.

Premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza, w wysokości 80% zostanie wypłacona gdy beneficjent w terminie 9 miesięcy liczonych od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy, spełni określone w niej warunki. Pozostałe 20% premii beneficjent otrzyma po realizacji biznesplanu.”

...
e-max.it: your social media marketing partner