Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania przez Internet zgłoszeń dotyczących zdarzeń zwierzęcych.
Za pośrednictwem Portalu IRZplus można w dogodnym dla siebie czasie, bez wychodzenia z domu dokonać zgłoszenia przemieszczeń zwierząt, złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków dla bydła, owiec i kóz oraz ich duplikatów czy zamówić duplikaty paszportów dla bydła, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów podróży do Biura Powiatowego.
Portal IRZplus umożliwia w dowolnym momencie wgląd do danych siedziby stada, przegląd danych zwierząt znajdujących się w siedzibie stada, przegląd zgłoszonych zdarzeń, sprawdzanie złożonych przez siebie dyspozycji oraz uzyskanie natychmiastowego potwierdzenia złożenia dokumentu.

 

plakat PortalIrzPlus2

e-max.it: your social media marketing partner