t osaW osiedlu Przybyłów w Gorzycach oraz w Trześni powstały siłownie zewnętrzne, wykonano je w ramach programu budowy Otwartych Stref Aktywności.

 Po dodatkowe fundusze na zrealizowanie zadania wartego 66 tys. zł gmina sięgnęła do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt zyskał dofinansowanie ze środków rządowych w wysokości 33 tys. zł.

W ramach projektu powstały dwie strefy aktywności. Jedna w miejscowości Gorzyce-Przybyłów druga w Trześni.

Otwarte Strefy Aktywności zostały wyposażone w urządzenia siłowe, dodatkowo zakupiono ławki, stojaki na rowery, stoły do szachów oraz kosze na śmieci.

- Siłownie już cieszą się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Sukcesywnie będziemy budować podobne strefy lub tak, jak do tej pory doposażać już istniejące place rekreacyjno-sportowe w nowe urządzenia – podkreśla Leszek Surdy, wójt Gorzyc.

Powstałe strefy aktywności zostały zrealizowane w wariancie podstawowym w ramach, których można wyróżnić dwie strefy: siłownie plenerowe oraz strefę relaksu z zagospodarowaniem zieleni.

e-max.it: your social media marketing partner