orliskaW niedzielę w kaplicy pw. Św. Alberta Chmielowskiego odbyło się uroczyste ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Swoją przysięgę odnowili również druhowie-strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Orliskach.

 

Mszę św. w intencji strażaków i mieszkańców Orlisk odprawił ks. prałat Marian Kondysar. Podczas uroczystości młodzi adepci złożyli uroczyste ślubowanie. – Ślubuję – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień statutu OSP i regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej – przyrzekali młodzi przedstawiciele OSP Orliska.

Po mszy św. i uroczystym ślubowaniu w obecności mieszkańców wsi, strażacy przemaszerowali pod budynek remizy, gdzie Wójt Gminy Gorzyce – Leszek Surdy, wraz z zastępczynią Lucyną Matyką oraz radnym powiatu tarnobrzeskiego – Tadeuszem Rękasem wręczyli druhom piłę motorową. – Taki sprzęt jest potrzebny w strażach, dlatego jestem przekonany, że będzie wam dobrze służył – mówił wójt gminy.

Druhowie oraz zaproszeni goście spotkali się na wspólnym obiedzie. Podczas popołudniowych uroczystości prezes GS Trześń, na ręce Jerzego Stachuli – sołtysa Orlisk i prezesa OSP przekazał 2 reflektory. – Wszyscy wiemy, jak bardzo potrzebny jest taki sprzęt szczególnie w działaniach, które trzeba prowadzić nocą, a jeszcze bardziej przydatny jest w czasie akcji przeciwpowodziowych – podkreślał Stanisław Dziura. Natomiast Józef Chojnacki lokalny przedsiębiorca ufundował strażakom maszt oświetleniowy.

To pierwsza tego typu uroczystość zorganizowana w powiecie tarnobrzeskim – podkreślał Zbigniew Perłowski z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. – To ciekawy pomysł, by jeszcze bardziej zintegrować społeczność strażacką.

Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Tomasz Sobol podkreślał znaczenie idei uroczystości. – Ważnym jest, abyśmy zawsze pamiętali o naszych zobowiązaniach względem lokalnej społeczności, ale też w sposób szczególny i godny do naszego grona mogli przyjąć młodych druhów. Tak liczna grupa młodzieży daje nadzieje na przyszłość że funkcjonowanie jednostek pozostanie na dobrym poziomie jeśli chodzi o obsady osobowe dorosłych strażaków. Dziękuje samorządowcom oraz pozostałym sympatykom straży za uświetnienie uroczystości swoją obecnością, a także za przekazany strażakom sprzęt.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego – Paweł Bartoszek, władze gminy Gorzyce, radni powiatowi gminny oraz Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce – Krzysztof Maruszak, a także przedstawiciele instytucji i firm zaprzyjaźnionych z OSP w Orliskach.

e-max.it: your social media marketing partner