stypendia starostwoStarosta Tarnobrzeski Paweł Bartoszek spotkał się z najlepszymi uczniami powiatowych szkół i placówek oświatowych by wręczyć im stypendia Powiatu Tarnobrzeskiego.


W spotkaniu uczestniczyli również wicestarosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra, przewodniczący Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Dominik Szewc oraz dyrektorzy powiatowych szkół i placówek oświatowych. Po słowie Starosty dotyczącym idei ustanowienia stypendiów dla najlepszych uczniów, przyszedł czas na gratulacje i wręczenie stypendystom pamiątkowych dyplomów. – Serdecznie gratuluje wysokich średnich. Zawsze gotowi jesteśmy wpierać zdolną i chętną do nauki i ciekawą świata młodzież. Wierzę, że wsparcie finansowe będzie dla Was kolejną zachęta to osiągania jak najlepszych wyników, co z pewnością zaowocuje w przyszłości –życzył laureatom starosta - Paweł Bartoszek.

 

Lista stypendystów - rok szkolny 2015/2016.

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła / placówka

1.

Ambroziewicz Nikola

Zespół Szkół im. Por. J. Sarny w Gorzycach

2.

Grzech Aleksandra

Zespół Szkół im. Por. J. Sarny w Gorzycach

3.

Krzaczkowska Natalia

Zespół Szkół im. Por. J. Sarny w Gorzycach

4.

Flis Marcin

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie

5.

Kodyra Jacek

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie

6.

Pach Adrian

Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie

7.

Kłusek Jessika

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie

8.

Gromada Dominik

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie

9.

Bednarz Ewa

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie

10.

Łeptuch Gabriela

Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

11.

Bartman Marcin

Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

12.

Wawrzonek Iwona

Zespół Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie

 

Dumni z osiągnięć dyrektorzy opowiedzieli o osiągnięciach swoich podopiecznych oraz ich ciekawych pasjach. W kręgu zainteresowań uczniów znalazły się ekonomia, florystyka, a nawet żonglerka, której popis z użyciem piłeczek golfowych dał Adrian Pach z Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie.

- Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów. Prócz chęci do nauki staramy się stwarzać im jak najlepsze ku temu warunki. Dysponujemy wspaniale wyposażonymi pracowniami, stale współpracujemy z powiatem, który wspiera nasze działania – mówiła Iwona Strojek p.o. dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. Po wspólnej fotografii, przy herbacie i słodkim poczęstunku toczyły się rozmowy o szukaniu odpowiedniej ścieżki edukacji i planach na przyszłość.

 

Czym jest ,,Miesięczne stypendium Powiatu Tarnobrzeskiego’’ ?

Jest formą realizacji Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski.

Celem programu jest:

  • Promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych,
  • Podnoszenie wyników nauczania
  • Zachęcanie uczniów do reprezentowania Powiatu w olimpiadach,
    konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim
    i międzynarodowym.

Dyrektorzy typują 3 najlepszych uczniów szkoły/placówki: którzy spełniają jeden
z poniższych warunków:

a.         na koniec roku szkolnego poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium uzyskali najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

b.         są finalistami i laureatami wieloetapowych konkursów przedmiotowych
i artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, medalistami zawodów, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub finalistami zawodów krajowych.

Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego, na okres 10 miesięcy tj.: od września do czerwca danego roku szkolnego. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej.

 

źródło:tarnobrzeski.pl

e-max.it: your social media marketing partner