poziom punktkonsulZapraszamy do skorzystania z usług Punktu Konsultacyjnego w Gorzycach.

 

Zdrowie w dzisiejszych czasach jest pierwszoplanowym wyznacznikiem życia każdego człowieka. Jakość zdrowia w znacznym stopniu zależna jest od naszych decyzji, zwyczajów, nawyków, czy stylu bycia. Najbardziej niekorzystnym, a zarazem rozpowszechnionym elementem stylu życia człowieka w naszym kraju jest coraz częstsze używanie środków psychoaktywnych. Zjawisko to, rozprzestrzenia się w dużym tempie wbrew wszelkim regułom.

     W Polsce, niewątpliwie coraz więcej osób sięga po środki odurzające, korzystanie z nich zaburza rozwój psychiczny, fizyczny i społeczny, a tym samym prowadzi do uzależnienia od przyjmowanego środka. Spowodowane może to być szeroką gamą czynników, które sprzyjają inicjacji, są to czynniki biologiczne, psychologiczne, środowiskowe oraz czynniki demograficzno-społeczne.

     Punkt Konsultacyjny w Gorzycach będzie pełnił bardzo ważną rolę w lokalnym systemie pomocy. Do jego zadania nie należy jednak prowadzenie psychoterapii osób uzależnionych czy współuzależnionych, które jest zbiorem świadczeń zdrowotnych ponieważ te udzielane są wyłączenie w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Punkt konsultacyjny nie jest alternatywą czy konkurencją dla zakładów lecznictwa odwykowego ponieważ jego zadaniem ma być uzupełnienie specjalistycznej pomocy, pierwszym krokiem skorzystania z niej.

Celem jaki przyświeca istnieniu punktu jest pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnieniem oraz osobom im najbliższym. W ramach działania Punktu odbywają się konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, doradztwo terapeutyczne (udzielanie informacji, edukacji) dla osób uzależnionych, będących w trudnej sytuacji życiowej. Psycholog pełni swój dyżur w każdy czwartek w godzinach od 16.00-18.00, zaś specjalista terapii uzależnień (w trakcie certyfikacji) we wtorek i piątek w godz. od 16.30 do 18.30 Punkt mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach na ulicy 3 maja 4 w pokoju nr. 15.

Potrzebujesz pomocy ?

Jeżeli w TWOIM życiu problemem stał się alkohol, narkotyki...
Jeżeli ktoś z TWOICH najbliższych nadużywa alkoholu lub używa narkotyków…

MOŻEMY CI POMÓC!

Skorzystaj z oferty Punktu Konsultacyjnego!

e-max.it: your social media marketing partner