baner plan komunikacyjnyStowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” (LGD) tj. Gminy Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany.

 

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” (LGD) od 1 lipca br. rozpoczyna swoją działalność na terenie gmin Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany, z zamiarem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aktualnie Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania w Zaleszanach przystępuje do opracowania nowej Strategii, która umożliwi na dostosowanie finansowania działań i projektów do potrzeb lokalnych.

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w poniższej ankiecie.  Ankieta jest anonimowa. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania planu komunikacji LGD z otoczeniem, który to plan zostanie wdrożony na obszarze LGD w perspektywie 2014 - 2020.

Ankietę można pobrać ze strony lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Gorzyce pok. nr 17. Wypełnione ankiety należy przesłać do Biura LGD lub pozostawić w sekretariacie UG Gorzyce.

 

ANKIETA - PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2014-2020

 

e-max.it: your social media marketing partner