informacja01Wójt Gminy Gorzyce informuje o terminie skałdania wniosków o zwrot podatu akcyzowego.

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w roku 2015 część środków pieniężnych wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Gorzyce wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2015.

Limit zwrotu podatku w 2015 roku wynosi: 81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Kwota przyznanego zwrotu podatku akcyzowego zostanie wypłacona w terminie od 1 do 31 października 2015 roku w sposób wskazany we wniosku.

 

Wnioski oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gorzycach w pokoju 16,

telefon (0-15) 836-20-75 wew. 14