informacja01Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) Rada Gminy Gorzyce dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w terminie do końca października 2015 r.

 

Wszelkie informacje dotyczące procedury wyboru ławników oraz wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gorzyce
w zakładce Wybory- Ławnicy kadencja 2016-2019

Informacje udzielane są również od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy Gorzyce.

Termin składania dokumentów mija 30 czerwca 2015 r.

e-max.it: your social media marketing partner