plakat technicznyWójt Gminy Gorzyce zaprasza przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodziny do udziału w konkursie na najlepszy pomysł zagospodarowania przestrzeni publicznej – centrum osiedla Gorzyce.

Konkurs jest jednym z elementów prowadzonej kampanii promocyjno-informacyjnej obejmującej przygotowania do realizacji projektu rewitalizacji centrum osiedla Gorzyce pn. „Techniczny Ogród”.

Celem konkursu jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej „Technicznego Ogrodu”, a także aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do wspólnego opracowania projektów miejsc zgodnych z ich potrzebami. Propozycje mogą ujmować Ogród całościowo lub skupić się tylko na jednym z wybranych pól o wielkości 25x25 m.

Technika wykonania prac dowolna, w przygotowanie koncepcji mogą włączyć się całe rodziny. Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone.

Nadsyłane prace na bieżąco będą publikowane na stronie www.gminagorzyce.pl/ogród oraz na profilu społecznościom Technicznego Ogrodu.

Termin nadsyłania prac trwa do 30 czerwca 2015 roku. Prace konkursowe można składać osobiście w Urzędzie Gminy Gorzyce lub wysłać do dnia 30 czerwca 2015 r.na adres:

 

Urząd Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75

39-432 Gorzyce

z dopiskiem KONKURS

 

REGULAMIN KONKURSU WYMARZONA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

 

 

e-max.it: your social media marketing partner