plakat technicznyW gminie Gorzyce, mieszkańcy pod okiem młodych i ambitnych architektów Bartka Bukowskiego i Łukasza Pawlickiego sami zaprojektują swoją przestrzeń publiczną.

 

Koncepcja projektu „Techniczny Ogród” autorstwa mieszkańca Gorzyc, Bartka Bukowskiego oraz jego kolegi pochodzącego z Biłgoraja – Łukasza Pawlickiego obejmuje stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania terenu centrum Gorzyc. – Opracowany przez nas projekt to koncepcja przestrzeni, w której funkcje sportowe, wypoczynkowe, rekreacyjne, ale też handlowe i komercyjne, łączone są w jedną całość przy pomocy zieleni – wyjaśniają autorzy.

Projekt obejmuje zagospodarowanie przestrzeni miejskiej wzdłuż ulic Żwirki i Wigury i 11 listopada oraz częścią z ulicami Zakole i KEN. Głównym elementem przestrzeni będzie stworzenie traktu pieszego, który uporządkuje architektonicznie obecną przestrzeń.

Wokół deptaka, a częścią otwierającą i zamykającą przestrzeń stworzone zostaną pola o bokach 25 metrów z przeznaczeniem na różne funkcje społeczne.

– Jakie funkcje zostaną przypisane przestrzeni publicznej zależy w dużym stopniu od mieszkańców gminy. Wierzę, że wspólnie uda nam się wybudować nowoczesne, funkcjonalne centrum Gorzyc inspirowane najnowszymi trendami w świecie architektury. Chciałbym, aby mieszkańcy włączyli się w opracowanie koncepcji funkcjonalności rewitalizowanego centrum – mówi Leszek Surdy, wójt Gorzyc.

Pierwsze spotkania z udziałem twórców koncepcji Techniczny Ogród, a przedstawicielami organizacji, szkół, stowarzyszeń działających na terenie Gorzyc a także radnymi i przedsiębiorcami odbyły się końcem marca. Wówczas architekci przedstawili swoją koncepcję zagospodarowania serca Gorzyc, ale także modernizacji placu handlowego, który jest jednym z elementów Technicznego Ogrodu. – Zależało nam, aby wysłuchać opinii różnych środowisk, a przede wszystkim przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie, objętym rewitalizacją. Ten dialog, który rozpoczęliśmy ma przyczynić się do stworzenia i opracowania w rezultacie takiej koncepcji, która z jednej strony poprawi atrakcyjność centrum, z drugiej zaś umożliwi integrację grup społecznych, ale przede wszystkim będzie odpowiedzią na oczekiwania tych, którzy tworzą miejsca pracy – wyjaśnia wójt Gorzyc.

Dla lepszego komunikowania się został utworzony blog – www.gminagorzyce.pl/ogrod, a także FanPage, mieszkańcy, którzy chcieliby podzielić się swoimi opiniami lub pomysłami mogą przesyłać propozycje na adresy architektów bądź pracowników wskazane w zakładce (KONTAKT) lub dzielić się nimi bezpośrednio na stronie lub profilu społecznościom Ogrodu.

Dla większej aktywności i zachęcenia mieszkańców do wspólnej pracy nad koncepcją, Urząd Gminy Gorzyce ogłasza konkursy na najciekawsze pomysły zagospodarowania przestrzeni publicznej. Wszystkie prace będą publikowane na blogu i profilu FB, najlepsze będą stanowić inspirację dla architektów, którzy już od strony projektowej będą zajmować się tworzeniem nowoczesnej i przyjaznej architektury centrum Gorzyc.

e-max.it: your social media marketing partner