ogłoszeniePodkarpacka Izba Rolnicza informuje, że w dniu 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

 

Osobami uprawnionymi do głosowania są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, które posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy oraz podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej i członkowie RSP posiadający w nich wkłady gruntowe.

 

Na dzień 11 maja 2015 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Gorzycach zarejestrowała
2 kandydatów:

 

  1. Prażmowska Krystyna, zamieszkała Zalesie Gorzyckie
  2. Pyrkosz Wacław, zamieszkały Wrzawy

 

Wybory odbędą się w Świetlicy wiejskiej przy Remizie OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1.
Lokal wyborczy będzie czynny w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

Spis uprawnionych do głosowania dostępny będzie w dniach od 18 maja 2015 r. do 25 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy w Gorzycach, w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

e-max.it: your social media marketing partner