02032015szkolysesjaPodczas V Sesji Rady Gminy Gorzyce radni większością głosów przyjęli propozycję wójta Gorzyc w sprawie zamiaru utworzenia Zespołów Szkół. Na sesję zostały przygotowane 3 uchwały intencyjne w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni.

Radni większością głosów przyjęli uchwały intencyjne. Uchwały te rozpoczną procedury mające na celu w efekcie połączenie szkół. W Gorzycach połączeniu uległoby Gimnazjum i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, w Sokolnikach – Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego ze Szkołą Podstawową im. Jana Twardowskiego oraz Przedszkolem. Natomiast w Trześni pod jedną administracją funkcjonowałaby Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole.

– Za połączeniem placówek przemawiają aspekty związane ze stworzeniem dobrej organizacji pracy zespołów i racjonalnego zarządzania szkołą, ale przede wszystkim uzasadnione jest to ekonomicznie. Według szacunkowych wyliczeń w budżecie gminy moglibyśmy zaoszczędzić od 700 tys. do 1 mln zł – podkreśla Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce.

Na szkoły i przedszkola wydawane jest około 17 mln zł rocznie to prawie połowa budżetu gminy, subwencja to blisko 11 mln złotych. Rocznie do utrzymania szkół i placówek gmina dopłaca około 6 mln zł.

Obecnie wójt prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi i pracownikami placówek. – Proponowane zmiany nie odbiją się negatywnie na uczniach, wręcz przeciwnie udoskonalą pracę i zarządzanie szkołami. Wszystkie ewentualne zmiany będą prowadzone w porozumieniu z dyrektorami i pracownikami – obiecuje Leszek Surdy.

e-max.it: your social media marketing partner