LOgo

 Zakończyły się konsultacje społeczne prowadzone w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
Urząd Gminy Gorzyce przeprowadził konsultacje społeczne niezbędne do opracowania dokumentu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce”.

Program ten przyszłościowo będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 nie tylko Gminie Gorzyce, ale również organizacjom działającym w obszarze gminy tj. parafie, spółdzielnie, firmy, instytucje itp.

Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Prowadzone konsultacje miały na celu zebranie od mieszkańców, przedstawicieli organizacji uwag, opinii, a przede wszystkim propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje trwały miesiąc. Od 8 lutego do 10 marca do pracowników urzędu, ale także podczas organizowanych spotkań zainteresowani mogli zgłaszać swoje koncepcje.

W tym czasie wpłynęły 2 wypełnione formularze zgłaszania uwag, o które pracownicy Urzędu uzupełnili projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument został również uzupełniony o uwagi ustne wnoszone podczas spotkań.

W dokumencie zgodnie ze złożonymi wnioskami znalazły się przede wszystkim uwagi techniczne dotyczące treści i nazewnictwa.

Ostateczna formę dokumentu przyjmą radni podczas sesji Rady Gminy Gorzyce.

Poniżej przedstawiamy pełną treść informacji podsumowującej konsultacje społeczne wraz z rejestrem zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków.

  1. Informacja podsumowującej konsultacje społeczne.
  2. Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków

e-max.it: your social media marketing partner