LOgo

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

Wójt Gminy Gorzyce

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gorzyce na lata 2016–2020

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z obszaru rewitalizacji) uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 08.02.2017 r. do dnia 10.03.2017 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce, Sandomierska 75,
   39-432  Gorzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
  3. bezpośrednio do pok. nr 6A w Urzędzie Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Gorzyce, Sandomierska 75,
  39-432  Gorzyce, w pok. 6A w godzinach pracy Urzędu.

            Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Gorzyce.

            Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 08.02.2017 r.:

 • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gorzyce, Sandomierska 75, 39-432  Gorzyce, w pokoju nr 6A, w godzinach pracy Urzędu;
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gorzyce
  (www.gminagorzyce.pl w zakładce Rewitalizacja) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gorzyce.itl.pl/bip).

            Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Gorzyce, dnia 01.02.2017 r. 

Obwieszczenie

e-max.it: your social media marketing partner