01 baner RM MGUE

 

 

Tytuł projektu

Budowa zaplecza rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy zalewie w Gorzycach

Beneficjent:

Gmina Gorzyce

Jednostka realizująca projekt

Gmina Gorzyce

Umowa o dofinansowanie:

Nr.00027-6523.2-SW0910012/17/18 z dnia 29.05.2018 r.

Całkowita wartość projektu:

534 094,68 zł

Koszt kwalifikowalny:

405 377,12 zł

Program:

„Rybactwo i Morze „ 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa:

Oś priorytetu 4 – zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Działanie:

4.2. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności

Okres realizacji rzeczowej projektu:

2018 rok

 

W ramach projektu zaplanowano zagospodarowanie placu przy Zalewie w Gorzycach na miejsce wypoczynku i rekreacji poprzez: budowę budynków rekreacyjnych podzielonych na trzy obiekty ze względu na przeznaczenie i spełniane funkcje:

  • budynek rekreacyjny nr 1 spełni funkcję socjalną, przewidziano w nim dwa pomieszczenia - WC z pomieszczeniem technicznym oraz pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym,
  • budynek rekreacyjny nr 2 spełni funkcję sanitariatu, przewidziano w nim trzy strefy pomieszczeń tj. WC z natryskami damskie i męskie oraz WC z natryskiem dla osób niepełnosprawnych;
  • budynek rekreacyjny nr 3 spełni funkcję gospodarczą, przewidziano w nim jedno pomieszczenie przeznaczone na sprzęt pływacki (kajaki, rowery wodne).