nadzalewem530 tys. zł będzie kosztowała budowa nowej infrastruktury nad Zalewem Przybyłów w Gorzycach. W ramach inwestycji powstaje nowe zaplecze rekreacyjne.

01 baner RM MGUE

O dofinansowanie na budowę nowej infrastruktury nad zalewem w Gorzycach, gmina sięgnęła do Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Wartość realizowanego projektu to prawie 530 tys. zł, w tym dofinansowanie to 170 tys. zł, pozostała część pochodzi z budżetu gminy Gorzyce.

W ramach inwestycji budowane są 3 budynki z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalne, magazyn i sanitariaty, każdy z nich będzie miał powierzchnię 35 m2 .

Cześć sanitarna będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dla plażowiczów będą również dostępne natryski zewnętrzne. Ponadto na wodach zalewu umieszczony będzie pływający pomost, powstaną tu również chodniki oraz nowe, utwardzone parkingi. Oddanie placu planowane jest na połowę listopada br.