01 baner UE POW

 

 

Tytuł projektu

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz
ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce” 

Beneficjent:

Gmina Gorzyce

Jednostka realizująca projekt

Gmina Gorzyce

Umowa o dofinansowanie:

Nr. 00017-65150-UM0900058/17 z dnia 28.09.2017 r.

Całkowita wartość projektu:

4 196 000,00 zł 

Wartość dofinansowania 

1999 999,00 zł

Źródło dofinansowania:

Unia Europejska

Program:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:

--------

Typ operacji: 

 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałanie:

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i oszczędzanie energii”

Okres realizacji rzeczowej projektu:

lata 2018-2019

 

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Wrzawy – przysiółki Szlachetczyzna, Kąty Sadowskie, Kawęczyn, Sadowie (7,4 km + 119 przepompowni przydomowych). 

e-max.it: your social media marketing partner