01 baner UE POW

Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gorzyce.

Inwestycja realizowana jest w kilku etapach. W pierwszym kanalizacja wraz z przydomowymi przepompowniami budowana jest we Wrzawach i przy ul. Pączek Gorzycki w Gorzycach. Na realizację inwestycji w Gorzycach, gmina pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.Całkowity koszt inwestycji to prawie 2 mln 500 tys. zł. Inwestycja pozwoli na przyłączenie 60 budynków mieszkalnych. Natomiast kanalizacja we Wrzawach budowana jest ze środków własnych gminy oraz w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach prac zostanie wykonana przyłącz dla 120 budynków. Jej koszt to prawie 4 mln 200 tys. zł. Końcem minionego tygodnia został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Gorzyce – w miejscowościach Gorzyce, Sokolniki, Orliska, Motycze Poduchowne, Zalesie Gorzyckie, Furmany, Trześń”. W ramach inwestycji zostanie wykonanych 100 przydomowych przepompowni ścieków, które zapewnią techniczną możliwość przyłączenia dla 100 budynków mieszkalnych. Ponadto zostanie wykonany kolektor grawitacyjny w długości ponad 770 metrów bieżących, który pozwoli „uzbroić” kilkanaście kolejnych działek na osiedlu Przybyłów II. Łączny koszt inwestycji to ponad 2 mln 600 tys. zł. Inwestycja ta w całości realizowana jest z budżetu gminy Gorzyce.