01 baner FE RPPUE1

Zakończyły się prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków.

Realizacja zadania umożliwi zwiększenie efektywności i stabilności pracy części biologicznej oczyszczalni poprzez oczyszczenie ogólnej ilości ścieków dopływających obecnie do oczyszczalni wynoszącej od 2 500 m3/d do 3 000 m3/d. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 447 700,00 zł.

W związku z zakończeniem powyższego zdania powstaje możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej zrealizowanego przy ul. Pączek Gorzycki w Gorzycach oraz części miejscowości Wrzawy.

Zadanie to objęło swoim zakresem 57 nieruchomości w Gorzycach oraz 119 nieruchomości we Wrzawach. Wartość robót zrealizowanych w latach 2018-2019 r. wynosi blisko 6 mln 700 tys. zł.

 

Oczyszczalnia1

 

e-max.it: your social media marketing partner