01 informacja herb wojta gminyPrzedłużenie uzupełniającego naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”

 

logotyp21Wójt Gminy Gorzyce informuje o przedłużeniu uzupełniającego naboru wniosków dotyczących dofinansowania projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Gorzyce, w zakresie:

-        8 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 200L.,

-        3 szt. powietrznych pomp ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min. 300L.

Zgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem uzupełniającego naboru należy składać w Urzędzie Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin uzupełniającego naboru wniosków.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Gorzycach w pokoju nr 6A lub pod nr telefonu (15) 83 62 075 wew. 27, w godzinach pracy Urzędu. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia

przedłużenie

zal.1_Formularz_zgłoszeniowy.docx

zal.2_Deklaracja_przystąpienia_do_projektu.docx

zal.3_Umowa_użyczenia_nieruchomości.docx

zal.4_Oświadczenie_dotyczące_zasiedlenia_budynku_nowowybudowanego.docx

zal.5_Oświadczenie_o_wysokości_otrzymanej_pomocy_de_minimis.doc

6_Projekt_umowy_z_odbiorcą_ostatecznym.doc

7. Karta katalogowa powietrzne pompy ciepła.pdf

e-max.it: your social media marketing partner