Na podstawie §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm. ), Wójt Gminy Gorzyce informuje, że:

1. W dniu 19.03.2021 roku o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej budynku Remizy OSP w Gorzycach ul. Pańska 1, 39-432 Gorzyce został przeprowadzony I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości należącej do Gminy Gorzyce według poniższego wykazu przedstawionego w tabeli:

LP Obręb Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Klasa w ha Księga wieczysta Cena wywoławcza
w zł netto
1. Trześń 356/3 4,9481

ŁIII-0,6414
ŁV – 0,2587
ŁVI – 0,5061
N-0,1917
PsIV-0,0159
PsVI-2,2965
RIVb-0,5520
RV-0,3503
W-ŁV-0,1355

TB1T/00035899/3 645.000,00

2. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 0
3. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu - 0
4. Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 356/3 obręb Trześń zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak zainteresowania zakupem w/w działki.

                                                                                                                       Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                     (-)
                                                                                                                             Leszek Surdy

Załączniki:
- informacja o wyniku przetargu (format .pdf)