OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych

 

.
e-max.it: your social media marketing partner