Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

Nr zadania

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta
1 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach. 178 500,00 Gorzycki Klub Sportowy „STAL”
2 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. 74 500,00 Ludowy Klub Sportowy Sokół Sokolniki
3 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. 31 000,00 Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Trześń
4 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. 43 500,00 Ludowy Zespół Sportowy „SAN” Wrzawy
5 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. 12 000,00 Uczniowski Klub Sportowy „DONIC” SP-2
6 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. 12 000,00 Uczniowski Klub Sportowy „SET” Gorzyce
7 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. 13 500,00 Gorzycki Klub Karate Kyokushin
8 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. 12 000,00 Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” Trześń
9 Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. 13 000,00 Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”
4 000,00 Klub Biegowy „FARTLEK Gorzyce Okolice”

Gorzyce, dnia 09.03.2021 r.                                                                                                    Wójt Gminy Gorzyce
                                                                                                                                               Leszek Surdy