OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY GORZYCE Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

Nr

zadania

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta
1 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach. 175 500,00 Gorzycki Klub Sportowy „STAL”
2 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. 67 500,00 Ludowy Klub Sportowy Sokół Sokolniki
3 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. 28 000,00 Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Trześń
4 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. 39 000,00 Ludowy Zespół Sportowy „SAN” Wrzawy
5 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany.    
6 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. 11 500,00 Uczniowski Klub Sportowy „DONIC” SP-2
7 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. 12 000,00 Uczniowski Klub Sportowy „SET” Gorzyce
8 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych.    
9 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. 11 500,00 Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” Trześń
10 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy Gorzyce, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej. 5 500,00 Ludowy Klub Sportowy Sokół Sokolniki
11 Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. 13 000,00 Gminny Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”
4 000,00 Klub Biegowy „FARTLEK Gorzyce Okolice”

Gorzyce, dnia 02.03.2020 r.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE_WYNIKÓW_OTWARTEGO_KONKURSU_OFERT_-KULTURA_FIZYCZNA.pdf

e-max.it: your social media marketing partner