01 ogłoszenie herb

Ogłoszenie wyników drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia drugiego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

Nr

zadania

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany. 15 000,00
2 Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej. 5 500,00

 

 

ogłoszenie

e-max.it: your social media marketing partner