01 informacja herbNa podstawie ust. II pkt 11 ogłoszenia o drugim konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Wójt Gminy Gorzyce informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia ofert.

 

Wybór ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 17.05.2019 roku.

ZMIANA W OFERTACH

e-max.it: your social media marketing partner