01 komunikat herb wojta gminy

Ogłoszenie Wyników Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy gorzyce z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

Nr

zadania

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta
1 Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce. 175 500,00 Gorzycki Klub Sportowy „STAL”
2 Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. 67 500,00 Ludowy Klub Sportowy Sokół Sokolniki
3 Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. 28 000,00 Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Trześń
4 Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. 39 000,00 Ludowy Zespół Sportowy „SAN” Wrzawy
5 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany. 15 000,00
6 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. 11 500,00 Uczniowski Klub Sportowy „DONIC” SP-2
7 Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. 12 000,00 Uczniowski Klub Sportowy „SET” Gorzyce
8 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. 12 000,00 Gorzycki Klub Karate Kyokushin
9 Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni.  11 500,00 Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” Trześń
10 Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej. 5 500,00
11 Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. 13 000,00 Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”
4 000,00 Klub Biegowy FARTLEK Gorzyce Okolice

Gorzyce, dnia 04.03.2019 r.

OBRAZEK K1

OBRAZEK 3

e-max.it: your social media marketing partner