Na podstawie ust. II pkt 11 ogłoszenia o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Wójt Gminy Gorzyce odwołuje konkurs ofert w części dotyczącej zadania nr 5: „Prowadzenie na terenie Gminy Gorzyce pozalekcyjnych zajęć sportowych w zakresie lekkiej atletyki wraz z organizacją zawodów sportowych.”

Gorzyce, 02.03.2018 r.

Ogłoszenie_o_odwołaniu_konkursu_ofert_w_części_dotyczącej_zadania_nr_5.dotyczącej_zadania_nr_5.pdf

e-max.it: your social media marketing partner