infookotert banerWójt Gminy Gorzyce informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia ofert określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych …

Na podstawie ust. II pkt 11 ogłoszenia o konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Wójt Gminy Gorzyce informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia ofert.

Wybór ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 16.03.2018 r.

Informacja_o_zmianie_terminu_rozstrzygnięcia_ofert-profilaktyka.pdf

e-max.it: your social media marketing partner