OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Gorzyce”

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Gorzyce z zakresu pomocy społecznej pn. „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Gorzyce” dokonano wyboru następującej oferty:

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta

„Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla bezdomnych kobiet z terenu Gminy Gorzyce”

95 000,00

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gorzyckie

 

Gorzyce, dnia 28.02.2018 r.

OGŁOSZENIE_WYNIKÓW_OTWARTEGO_KONKURSU_OFERT-POMOC_SPOŁECZNA_1.pdf

 

e-max.it: your social media marketing partner