01 głoszenie herb wojta gminyOGŁOSZENIE o unieważnieniu w części konkursu  ofert na wsparcie ealizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1817 z późn. zm.) unieważnia się w części konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Unieważnia się część konkursu dotyczącą zadania nr 5: „Prowadzenie zajęć z programem terapeutycznym w Trześni.”

UZASADNIENIE

Konkurs w części dotyczącej zadania nr 5 podlega unieważnieniu ze względu na fakt, iż na to zadanie wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełnia wymogów formalnych  zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Do pobrania:

Unieważnienie  części konkursu (pdf)

 

e-max.it: your social media marketing partner