Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych Nazwa oferenta
Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce. 174 500 Gorzycki Klub Sportowy „STAL”
Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Gorzyce. 17 500 Parafialny Klub Sportowy „Emaus”
Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. 50 000 Ludowy Klub Sportowy „Sokół Sokolniki”
Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. 20 000 Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Trześń
Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. 35 000 Ludowy Zespół Sportowy „San” Wrzawy
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gorzycach. 10 000 Uczniowski Klub Sportowy „Donic” SP-2
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej. 8 000 Uczniowski Klub Sportowy „SET” Gorzyce
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych 8 000 Gorzycki Klub Karate Kyokushin
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Trześni. 8 000 Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” Trześń
Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Sokolnikach 4 500 Trześniowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „LIDER”
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki w Gorzycach 4 000 Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”
Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci
i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany
2 000 Stowarzyszenie Jesteśmy Razem „FURMANY”

Gorzyce, dnia 1.03.2017 r.

Do pobrania;

 Ogłoszenie wyników konkursu ofert pdf

e-max.it: your social media marketing partner