ogłoszenie

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta

Upowszechnianie kultury fizycznej
w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki.

10 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół Sokolniki”

 

Gorzyce, dnia 4.09.2015 r.

Do pobrania w pdf

 

 

e-max.it: your social media marketing partner