hggOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dokonano wyboru następujących ofert:

 

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta

Zadanie pn. „Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym:

 1. zapewnienie:
  1. opieki i wychowania,
  2. pomocy w nauce,
  3. zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań;
  4. prowadzenie w Gorzycach pracowni „Wioska Internetowa” z programem terapeutycznym.
   1. zorganizowanie imprez upominkowych
    z okazji Św. Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy.

53 000,00 zł

Stowarzyszenie
na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Sami dla Siebie”
w Gorzycach

Gorzyce, dnia 27.02.2015 r.

Do pobrania w formacie pdf

e-max.it: your social media marketing partner