Herb Gminy GorzyceOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

 

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta

Upowszechnianie kultury fizycznej
w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Furmany.

2 000,00 zł

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem „Furmany”

Gorzyce, dnia 27.02.2015 r.

Do pobrania w formacie pdf

e-max.it: your social media marketing partner