hggOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Gorzyce z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dokonano wyboru następujących ofert:

 

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Nazwa oferenta

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży   poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Osiedlu Gorzyce.

129 500,00 zł

Gorzycki Klub Sportowy „STAL”

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży   poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Gorzyce.

17 500,00 zł

Parafialny Klub Sportowy „Emaus”

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży   poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki.

28 500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy „Sokół Sokolniki”

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży   poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń.

20 000,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Trześń

Upowszechnianie kultury fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży   poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy.

38 500,00 zł

Ludowy Zespół Sportowy „San” Wrzawy

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Gorzycach.

9 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Donic” SP-2

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej.

6 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „SET” Gorzyce

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych

7 500,00 zł

Gorzycki Klub Karate Kyokushin

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trześni.

6 500,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Zeus” Trześń

Upowszechnianie kultury fizycznej
w szczególności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej
w Sokolnikach

3 000,00 zł

Trześniowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Sportowych „LIDER” w Trześni

Upowszechnianie kultury fizycznej
w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki w Gorzycach

3 000,00 zł

Gminny Międzyszkolny lekkoatletyczny Klub Sportowy „SPRINT”

Gorzyce, dnia 27.02.2015 r.

Do pobrania w formacie pdf

e-max.it: your social media marketing partner