POMOC SUSZOWA – ARiMR sukcesywnie realizuje wypłaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. W ciągu zaledwie czterech dni na konta rolników Agencja przelała kolejne 93 mln zł.

280 mln zł – to najnowsza pula środków na realizację wypłat z tytułu tzw. pomocy suszowej, która w ostatnim czasie wpłynęła na konta ARiMR. W niespełna cztery dni, Agencja wypłaciła poszkodowanym rolnikom ponad 93 mln zł. ARiMR realizuje wypłaty pomocy suszowej na bieżąco w miarę otrzymywanych na ten cel środków.

Po ubiegłorocznej suszy rolnicy złożyli prawie 355 tys. wniosków o odszkodowania z tytułu poniesionych strat na kwotę ponad 2,3 mld zł. W województwie Podkarpackim takich wniosków wpłynęło 5 287. Decyzje przyznające pomoc wydano na kwotę ponad 10,7 mln zł.”

Więcej informacji

Biuro Powiatowe w Tarnobrzegu

Podkarpacki Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. 1 maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 823 47 23

www.arimr.gov.pl