W związku  przygotowaniami do kolejnej kampanii  dotyczącej pozyskania płatności obszarowych, ONW i PRŚK w roku 2020, informujemy zainteresowanych rolników o planowanych szkoleniach w Sokolnikach i Gorzycach

 

Data i godzina szkolenia (format: rrrr-mm-dd, godzina: … )

Miejscowość szkolenia / Dokładny adres / Nr Sali

2020-03-03, godz. 10.00

Sokolniki, Dom Kultury

2020-03-06, godz. 10.00

Gorzyce, Remiza OSP, sala konferencyjna

 

01 szkolenia 2020 Sokolniki

04 szkolenia 2020 Gorzyce