obwieszczenieWójt Gminy Gorzyce informację o przyjęciu przez Radę Gminy Gorzyce uchwały nr LVIII/368/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020.

 

 obw wój

e-max.it: your social media marketing partner