ogloszeniewojt1Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Gorzyce zawiadamia, że został sporządzony spis wyborców dla Gminy Gorzyce w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polski, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku.

 

W dniach od 5 października 2015 r.   do 16 października 2015 roku w Urzędzie Gminy w Referacie Spraw Obywatelskich ul. Sandomierska 75 - piętro, pokój Nr 20, udostępniony jest do wglądu spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Udostępnienie spisu wyborców odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu Gminy od godz. 7.30 – 15.30.

Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy (§ 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców – Dz. U. z 2015 r. poz. 5 ).