WSAWprowadzono stopnie alarmowe na terytorium RP – spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu

Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium RP, obowiązujące od dnia 20 lipca 2016 roku od godz. 00:00 do 1 sierpnia 2016 roku do godz. 23:59. Podczas spotkania z pracownikami Starostwa o charakterze alarmu mówili: Starosta Paweł Bartoszek, Sekretarz Powiatu Kazimierz Błasiak oraz Tadeusz Blacha zajmujący się Bezpieczeństwem i Zarządzaniem Kryzysowym w powiecie.

Wprowadzony pierwszy stopień alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Zadania przewidziane do realizacji przez organy administracji publicznej po wprowadzeniu stopnia alarmowego to m.in: wzmożona ochrona i większa kontrola obiektów użyteczności publicznej, informowanie służb w przypadku zagrożenia, sprawdzanie działania środków łączności i procedur alarmowych.

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP- zwiększenie czujności i bezpieczeństwa teleinformatycznego, sprawdzenie stanu infrastruktury teleinformatycznej, współpraca z centrami zarządzania kryzysowego, drugiego stopnia: sprawdzanie dostępności usług elektronicznych, monitorowanie i weryfikowanie zasad bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

 

e-max.it: your social media marketing partner